Doelgroep
De groep is opgezet voor personen met een negatieve lichaamsbeleving. Deze negatieve lichaamsbeleving kan verband houden met een eetstoornis of eetprobleem, of met de diagnose BDD. Het gaat om cliënten waarbij de negatieve lichaamsbeleving grote invloed heeft op het dagelijks leven door bijvoorbeeld een verslechterd eetpatroon, een negatieve stemming, en/of het vermijden van sociale contacten.

Groepsbehandeling
In de groep wordt actief gewerkt aan het ten positieve veranderen van de lichaamsbeleving. Voor sommige in de groep zal de manier waarop dit gedaan wordt helemaal nieuw zijn, anderen zijn hier mogelijk al in een eerdere (individuele) behandeling mee bezig geweest. Voor deze laatste groep kan het verder oefenen in de groep mogelijk een meerwaarde bieden en de kans op terugval verkleinen. De groep is gestructureerd aan de hand van het protocol positieve lichaamsexposure (Rekkers, 2005). Telkens wordt na 8 groepsbijeenkomsten met de desbetreffende cliënt bekeken of verlenging raadzaam is of dat het aanbod voldoende is geweest. De groep is los van, maar ook tijdens een individuele behandeling (die zowel binnen of buiten de Praktijk plaats kan vinden), te volgen.

Procedure
Na de intake worden voor aanvang van de groep 2 tot 3 twee individuele gesprekken gepland. In deze gesprekken worden persoonlijke behandeldoelen opgesteld en wordt deelname aan de groep voorbereid door middel van o.a. korte oefening en informatie over onderzoek op het gebied van lichaamsbeleving. Wanneer er sprake is van een eetprobleem en de cliënt hulp nodig heeft met het ontwikkelen van een gezond eetpatroon kan de groep worden gecombineerd met individuele afspraken. Wanneer er sprake is van sociale vermijding bij BDD-problematiek en dit ook behandeling behoeft, kan de groep eveneens gecombineerd worden met individuele afspraken.

Praktische informatie
De groep vindt één keer in de twee weken op de dinsdagavond plaats. Het is een half open groep waardoor er meerdere instroommomenten zijn. De groepsbijeenkomst duurt van 19 uur tot 21 uur en vindt plaats in de praktijkruimte van de Psychologiepraktijk Rekkers, WG Plein 133 in Amsterdam Oud-West. De kosten voor de behandeling vallen onder Basis-GGZ en worden in het algemeen door de zorgverzekering vergoed. Hiervoor dient een verwijsbrief van de huisarts aanwezig te zijn. Leeftijd deelnemers: tussen de 19 en 30 jaar.

Therapeuten
Marlies Rekkers, GZ-psycholoog & psychomotorisch therapeut.
Kim Gianotten, Basispsycholoog & psychomotorisch therapeut

Contact
Voor aanmelding of meer informatie kan contact worden opgenomen met:
Marlies Rekkers via mrekkers@cs.com of 06-50967198