Duur van een zitting
De duur van een intakegesprek bedraagt 45 minuten, van een individueel consult 45 minuten; van een individueel kort consult 30 minuten en van een telefonisch consult maximaal 30 minuten.

Werktijden
Mogelijkheden om therapie-afspraken te maken zijn: dinsdag van 12 tot 18 uur; woensdag op de even weken van 9 tot 17 uur en de oneven weken van 13.30 tot 18.00. Maandagmiddag, donderdag en vrijdag is de praktijk gesloten.

Wachttijden
Vanwege de lange wachttijd is er op dit moment (laatste update 08-01-2021) geen mogelijkheid om op de wachtlijst geplaatst te worden voor een intake. Na het intakegesprek is er geen sprake van een behandelingswachttijd. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf u eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Bereikbaarheid
Tijdens de bovengenoemde werkdagen is de praktijk telefonisch bereikbaar. Voor een uitgebreide reactie op vragen kunt u het beste op de maandag- of donderdagochtend bellen. Mocht het niet lukken om rechtstreeks contact te krijgen, dan verzoek ik u de voice-mail in te spreken of een e-mail te sturen. Ik neem dan zo spoedig mogelijk contact met u op. In geval van crisis dient u op vrijdagen of tijdens de avond/nacht en weekend uren contact op te nemen met uw eigen huisarts of de GGZ crisisdienst

Stagiair(e)
Bij aanmelding wordt u op de hoogte gebracht of er een stagiair(e) meeloopt in de praktijk. Mocht dit het geval zijn, dan is de stagiair(e) standaard aanwezig bij het kennismakingsgesprek en het eerste behandelcontact. Daarna kunt u aangeven of de stagiair(e) wel of niet bij uw overige behandelcontacten aanwezig kan zijn.

Klachten
Ik doe mijn uiterste best om klachten te voorkomen. Mocht u desondanks toch klachten hebben, dan verzoek ik u daar zo spoedig mogelijk contact over op te nemen. In goed overleg zal getracht worden uw klachten te verhelpen. Wanneer het niet lukt de problemen rechtstreeks met mij op te lossen kunt u contact opnemen met de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten https://www.lvvp.info/over-de-lvvp/lidmaatschap/klachtenregeling-voor-clienten, die onder meer als taak heeft in deze kwesties te bemiddelen. U kunt vragen naar de coördinator van de klachtenbemiddeling. Is uw klacht zo ernstig dat bemiddeling geen oplossing biedt, dan kunt u de Klachtencommissie van de LVVP benaderen. Deze bestaat uit een externe, onafhankelijke voorzitter, een vertegenwoordiger van de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie en een lid van de LVVP. Cliëntenorganisaties Stichting Pandora en Cliëntenbond in de Geestelijke Gezondheidszorg kunnen u ook vertellen waar u het beste met uw klacht terecht kunt. De regionale Informatie- en Klachtenbureaus Gezondheidszorg kunnen u begeleiden bij de klachtenprocedure. Bij het Landelijk Informatiepunt Patiënten (LIP) kunt u informeren waar bij u in de buurt een regionaal klachtenbureau gevestigd is