Informatie over Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ)

In de GB-GGZ wordt een onderscheid gemaakt tussen de producten: Kort, Middel, Intensief, Chronisch, en Transitieprestatie. Welk product van toepassing is, wordt met u  ingeschat, in of omstreeks de eerste zitting. De tarieven van deze producten voor GB-GGZ zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit en zijn te raadplegen op de NZa website. Op basis van een overeenkomst met uw zorgverzekeraar kan sprake zijn van een korting op dit NZa-maximumtarief. Er geldt een vast tarief per product waarin alle tijd is verrekend, zowel directe tijd (contactmomenten zoals sessies of e-mailcontacten) als indirecte tijd (zoals verslaglegging in uw dossier, correspondentie, overleg met andere hulpverleners, uitwerken van vragenlijstonderzoek). De verschillende pakketten van de Generalistische Basis GGZ zijn opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Dit betekent dat de kosten van de behandeling rechtstreeks door uw zorgverzekeraar worden vergoed als ik een contract met uw zorgverzekeraar heb afgesloten en een verwijsbrief van de huisarts aanwezig is.

Ik wil u erop attent maken dat, als u nog geen gebruik heeft gemaakt van het eigen risico in het verzekeringsjaar,de kosten door uw verzekeraar in rekening worden gebracht tot het bedrag van het eigen risico bereikt is. Het ministerie van VWS heeft een website met informatie over de Generalistische Basis GGZ: www.invoeringbasisggz.nl. Zie verder voor een heldere uitleg van de vergoedingen: https://www.lvvp.info/voor-clienten/vergoedingsregeling/

Contracten met zorgverzekeraars
Momenteel heb ik met de volgende zorgverzekeraars een contract afgesloten voor 2021:  

Naam verzekeraar Uzovicode
Ander Zorg 3333
ASR Ziektekosten verzekeringen 0403
ASR: De Amersfoortse Verzekeringen 9018
ASR: Ditzo Zorgverzekering 3336
ASR: Aevitae B.V. 3328
   
   
Azivo 7054
AZVZ 7085
Besured 8965
Bewuzt 7095
De Friesland Zorgverzekeraar 3358
Ditzo 3336
DSW Zorgverzekeraar  7029
DSW Zorgverzekeraar: Stad Holland Zorgverzekeraar 7037
DSW Zorgverzekeraar: In Twente Zorgverzekeraar  3344
ENO Zorgverzekeraar: HollandZorg  3347
ENO Zorgverzekeraar: Salland Zorgverzekeringen 3347
ENO Zorgverzekering: ZorgDirect 3347
FBTO Zorgverzekeringen N.V. 3351
Interpolis Zorgverzekeringen V.V. 3313
IZA Zorgverzekeraar NV 3334
IZZ  7095
JAAAH 3343
Menzis 3332
Menzis: HEMA zorgverzekering 3332
MVJP 7095
National Academic 8965
One Writing 8971
ONVZ 3343
PNO (ONVZ) 3343
Pro Life  3311
Promovendum 8965
Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht (SZVK)  0212
UMC  0736
Univé  0101
VGZ 7095
VVAA (ONVZ) 3343
   
   
Zekur natura 3361
Zekur  0101
Zilveren Kruis Achmea Zorgverzekeringen N.V. 3311
Zorg en Zekerheid 7085
Zorgzaam Verzekerd  0101


Procedure betalingen

Ik stuur de cliënten die bij mij in behandeling zijn en die niet verzekerd zijn bij de zorgverzekeraars, waarmee ik een contract heb afgesloten, zelf een declaratie conform de richtlijnen van mijn beroepsvereniging. Ik hanteer daarbij de tarieven die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). U dient deze rekening aan mij te voldoen. U kunt uw rekeningen naar uw zorgverzekering sturen. In dit geval geldt dat er bij een restitutie polis een (bijna) volledige vergoeding zal zijn en bij een natura polis zal dit vergoedingspercentage varieren van 50-75%.

Niet verzekerde zorg (OVP)
Bepaalde psychische klachten (werk- en relatieproblematiek en aanpassingsstoornissen) vallen niet onder de dekking van de basisverzekering. Zo worden relatietherapie, seksuologie en therapie bij overspannenheid niet vanuit het basispakket vergoed. Sommige aanvullende polissen van zorgverzekeringen vergoeden de behandeling van deze klachten tot een bepaald maximum. Ook hier geldt dat het raadzaam is uw polis te checken. 
In het geval van niet verzekerde klachten, is het mogelijk om zelf te betalen. Het tarief voor zelf-betalers is € 98 voor een sessie van 45 minuten.

Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum. Na het overschrijden van deze termijn ontvangt u een herinnering. Mocht een tweede herinnering nodig zijn, dan wordt het factuurbedrag verhoogd met 10%  administratiekosten. Bij langdurig achterstallige betaling wordt indien nodig een incassobureau ingeschakeld.

Tarief voor afzeggen of niet verschijnen
Afspraken kunnen 24 uur van te voren kosteloos worden afgezegd. (De weekenden & feestdagen worden hierin niet meegerekend.) Uw annulering moet worden bevestigd door de praktijk (via mail of telefoon) anders wordt de annulering niet als zodanig erkend. Bij verhindering door ziekte geldt ook het afzegtarief. Het afzeggen van een afspraak minder dan 24 uur van te voren kost € 49 (niet declarabel bij de verzekeraar!) Het niet afzeggen van afspraak (no-show) kost € 98 (niet declarabel bij de verzekeraar!)

© 2017 Psychologiepraktijk Rekkers