4 2 1

De bewegingsquiz bestaat uit twee versies. Elke versie bevat rond de 30 vragen die gaan over feiten en fabels t.a.v. bewegen en de relatie tussen bewegen en gewicht, voeding en de lichamelijke gevolgen van bewegen. Hulpverleners in de GGZ, zoals psychologen, psychotherapeuten, psychomotorische therapeuten, sociotherapeuten, fysiotherapeuten en/of diëtisten kunnen deze quiz inzetten in het kader van psycho-educatie of tijdens een motiveringstraject. De quiz is zowel bruikbaar in een individueel contact als in een groep. De verkregen kennis door de quiz kan bijdragen aan het ontwikkelen van een gezonder bewegingspatroon. De quiz nodigt uit om op een speelse manier informatie uit te wisselen over bewegen en hieraan gerelateerde onderwerpen. Beide versies zijn voorzien van uitgebreide antwoordvellen voor de therapeut of begeleider. Tevens is er een literatuurlijst van de bronnen bijgevoegd. 

Doelgroep
De bewegingsquiz is specifiek ontwikkeld voor gebruik binnen de behandeling van cliënten met eetproblemen & eetstoornissen. De quiz bestaat uit twee versies.

  • Versie 1 is geschikt voor cliënten waarbij  sprake is van overmatig veel beweging, bijvoorbeeld bij hyperactiviteit, bewegingsdrang, of compenseren door middel van bewegen. (Te denken valt aan anorexia nervosa (atlethica), boulimia nervosa en eetstoornis NAO)
  • Versie 2 is geschikt voor cliënten waarbij sprake is van (veel te) weinig beweging. (Te denken valt aan Binge Eating Disorder of obesitas)

Bestellen
De bewegingsquiz wordt digitaal verstrekt en voorzien van een watermerk van uw instelling of praktijk. De quiz kan worden besteld bij Marlies Rekkers of Elke van der Pol.
De kosten zijn 35 euro exclusief BTW.

Marlies Rekkers
mrekkers@cs.com 
06-50967198

Elke van der Pol
info@voedingsadviesencoaching.nl 
06-12387965

Producenten
In onderlinge samenwerking hebben Marlies Rekkers, GZ-psycholoog & psychomotorisch therapeut; en  Elke van der Pol de bewegingsquiz ontwikkeld.

Drs. Marlies Rekkers werkt als GZ-psycholoog en psychomotorisch therapeut in een eigen praktijk Zij heeft zich sinds 1996 gespecialiseerd in het werken met cliënten met eetstoornissen en BDD-problematiek. In het bijzonder de behandeling van de verstoorde lichaamsbeleving. Zij is co-auteur van de boeken: Gewichtige lichamen, lichaamsbeleving en eetstoornissen (2002) & Protocol Positieve lichaamsbeleving (2018)

Elke van der Pol is diëtist met een eigen praktijk op verschillende locaties in Amsterdam en Amstelveen. Ze heeft onder andere in de Geestelijke Gezondheidszorg gewerkt en heeft sinds 2006 een zelfstandige praktijk. In haar praktijk behandeld ze veel cliënten met eetstoornissen. Behandeling is vaak multidisciplinair in samenwerking met andere disciplines betrokken bij de zorg van de desbetreffende cliënt.