Budgetten

Voor 2021 hanteren binnen de basis GGZ een paar verzekeraars een maximum budget per behandelaar.

Concreet betekent dit dat ik als GZ-psycholoog van een verzekeraar een maximum bedrag toegekend krijg per jaar waarvoor alle cliënten van die verzekeraar behandeld moeten worden. Word het budget bijna bereikt, dan kan ik geen nieuwe cliënten meer aannemen en moeten zij wachten tot een volgend kalenderjaar of een andere hulpverlener zoeken.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Contracten

Ik heb met de volgende groepen zorgverzekeraars een contract afgesloten voor 2021:
VGZ Menzis, Zilveren Kruis, ENO, ASN, Zorg en Zekerheid & DSW.

Als uw zorgverzekering onder één van deze groepen valt wordt de behandeling rechtstreeks vergoed.

Als uw zorgverzekering onder een andere groep zorgverzekeraars valt, zoals bijv. CZ/Delta Lloyd/OHRA of Caresq, dan wordt de behandeling niet rechtstreeks vergoed en is de hoogte van de vergoeding afhankelijk van het type polis wat u heeft afgesloten.


Welk type polis

Omdat de zorgverzekeraar steeds dwingender wordt in het bepalen van de behandelingen die wij geven en omdat zorgverzekeraars ons verplichten om met bovengenoemde budgetten te werken en omdat onze administratieve lasten enorm zijn toegenomen vanwege allerlei regels en eisen die door zorgverzekeraars worden opgelegd aan de behandelaren, zijn er om deze redenen bewegingen gaande in de vrijgevestigde GGZ om zonder contracten te gaan werken. (Zie http://contractvrijepsycholoog.nl). Wij beslissen graag zelf over de vorm, inhoud en duur van onze behandelingen en houden ons daarbij aan de kwaliteitseisen van onze beroepsgroep.

Als uw verzekeraar geen contract heeft met mijn praktijk, dan zijn er drie opties, afhankelijk van het type polis dat uw heeft.

  • Ten eerste, met een algemene naturapolis (het merendeel van de polissen) krijgt u maar een deel van je behandeling vergoed. Ongeveer 60-70% van de behandeling wordt vergoed, de rest moet u zelf betalen.
  • Ten tweede, met een restitutie polis maakt het niet uit of de behandelaar een contract heeft met die verzekeraar. Ook als ik geen contract heb met uw verzekeraar, dan krijgt u, als het goed is 100% vergoed van het tarief. Met de restitutiepolis heeft u dus vrije keuze in het kiezen van een psycholoog en krijgt u een volledige vergoeding van de vastgestelde tarieven. Na afloop van je behandeling krijgt u van mij een factuur van de behandeling. Deze dient u zelf in bij uw verzekeraar. Een restitutiepolis is in het algemeen een paar euro duurder per maand dan de andere soorten polis.
  • Ten derde de budgetpolis. Een budgetpolis is goedkoper dan de naturapolis en de restitutiepolis en biedt de verzekeraar de ruimte om niet-gecontracteerde zorg in het geheel niet meer te vergoeden. Dit betekent per maand een paar euro goedkoper maar een veel beperktere keuze in behandelaar. Bij een budgetpolis kunt u alleen behandeling krijgen bij geselecteerde, gecontracteerde behandelaren.