3 3 1In deze vorm van therapie staan uw gedachten centraal.
Uitgangspunt is dat niet een gebeurtenis een bepaald gevoel geeft, maar de betekenis die u aan een gebeurtenis geeft. Hoe u erover denkt, bepaalt dan vervolgens hoe u zich gaat voelen.
Vaak is het een gewoonte geworden om op een bepaalde manier te denken. Deze gedachten gaan zo snel en zijn zo vanzelfsprekend en overtuigend voor u geworden dat we ze automatische gedachten noemen. Het lijkt daardoor alsof u vanzelfsprekend een bepaald gevoel krijgt naar aanleiding van een gebeurtenis of een ervaring.
Om vervelende gevoelens zoals angst, somberheid, verdriet en spanning te verminderen is het belangrijk om na te gaan door welke gedachten deze gevoelens worden versterkt. In de therapie leert u te onderzoeken of uw opvattingen realistisch zijn en hoe u uw automatische manier van denken kunt veranderen.