3 5 1

In de praktijk worden kortdurende individuele behandelingen geboden, waarbij onder andere gebruik wordt gemaakt van behandelprotocollen die gebaseerd zijn op de cognitieve gedragstherapie. Deze behandelprotocollen bevatten zowel verbale als non-verbale (spiegels, lichaamstekeningen, foto’s, kledingexperimenten en lichaams- en bewegingsgerichte werkvormen) elementen. Tijdens de behandeling wordt u als cliënt gestimuleerd om m.b.v. huiswerkopdrachten zoveel mogelijk zelf in uw eigen omgeving praktisch te oefenen met het aangereikte materiaal.