ruimte 01

Beroepsgegevens en kwalificaties therapeut
Drs. M.E. Rekkers 
Gezondheidszorgpsycholoog 
BIG registratienummer: 89057714925
Kwalificaties: Lichaams gericht werkend Psycholoog (LWP), Geregistreerd Psychomotorisch therapeut, Supervisor (GZ-opleiding & FVB)

AGB code: 94002606
K.v.k.: 34327403
Lid van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen)
Lid van LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten)

Lid van de NVPMT (Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische therapie)
Lid van AED (Academy of Eating Disorders)
Lid van NAE (Nederlandse Academie voor Eetstoornissen)

Specialisatie Therapeut
Ik ben gespecialiseerd in het behandelen van cliënten met een eetstoornis (anorexia nervosa, boulimia nervosa, eetstoornis NAO, binge eating disorder en obesitas) en BDD (Body Dysmorphic Disorder) problematiek.
Als er sprake is van eetproblematiek kan de therapie zowel uit behandelen van de eetstoornis bestaan, als het behandelen van de (negatieve) lichaamsbeleving.
Als er sprake is van BDD-problematiek bestaat de therapie zowel uit het behandelen van de BDD-symptomen als met name het behandelen van de negatieve lichaamsbeleving.

Samenwerking met andere disciplines
Ik werk samen met een gezins- en relatietherapeut, Dave Chapman. Als daar aanleiding voor is, kan hij de ouders begeleiden van cliënten met een eetstoornis die bij mij in behandeling zijn. Daarnaast is doorverwijzing naar Dave Chapman ten behoeve van relatie- c.q. gezinsgesprekken, tijdens of na de behandeling bij mij ook mogelijk.
Verder werk ik geregeld samen met diëtiste Elke van der Pol.

Bij medische klachten en vragen over medicatie is er overleg met uw huisarts. Als u daar toestemming voor geeft zullen eerder betrokken hulpverleners bij aanvang van de behandeling gevraagd worden om informatie te geven over hun bevindingen. De huisarts en de verwijzer worden in kennis gesteld van de aanmelding en het voorgenomen behandeltraject. Ik neem deel aan een intervisiegroep voor vrijgevestigden therapeuten. Mogelijk worden vragen rondom uw probleemstelling daar, geanonimiseerd, besproken.

ruimte 02Intake
Na aanmelding vindt er eerst een intakegesprek plaats. In dit gesprek schetst u de problematiek en kunt u vragen stellen over de behandeling. Van mijn kant wordt een eerste inschatting gemaakt of uw vraag voor behandeling past binnen mijn praktijk én in de basis-GGZ. Indien uw vraag niet past wordt desgewenst meegedacht aan een goede verwijzing.
Als uw vraag wel past, kunt u aan het eind van het intakegesprek beslissen om te starten met een behandeling of u neemt de tijd om er over na te denken en spreken we een tijdstip af waarop u telefonisch of per mail uw beslissing kenbaar maakt.

Onderzoek
Onderzoek vindt plaats via een aantal vaststaande stappen. Als er over wordt gegaan tot een behandeling wordt u gevraagd, alvorens de behandeling start, om diverse vragenlijsten thuis in te vullen, die aansluiten bij uw hulpvraag. De uitslagen van de vragenlijsten worden vervolgens met u besproken. Bij beëindiging van de behandeling zal u gevraagd worden om dezelfde vragenlijsten nogmaals in te vullen. En in het afsluitend gesprek zullen de uitkomsten van de eerste en tweede meting met u worden besproken en gerelateerd aan de behaalde behandelresultaten.
Indien er sprake is van eetproblematiek wordt tijdens het eerste behandelcontact standaard een checklist: lichamelijke klachten en/of gevolgen eetproblematiek, afgenomen. Afhankelijk van de uitslag van deze checklist wordt, in samenspraak met u, verwezen naar de huisarts voor het uitvoeren van een medisch onderzoek.
Bij afsluiting van de behandeling wordt u gevraagd om een tevredenheidsformulier in te vullen over uw behandeling.